Nivåmätare för varvsindustrin och offshoreindustrin

Här hittar du olika nivåmätare för användning inom skeppsbyggnad och offshore. Modellerna G35 och G31 uppfyller kraven i SOLAS för användning på brandfarliga vätskor och är typgodkända av t.ex. Lloyds, DNV och Rina. Se alla typgodkännanden här.

Vi erbjuder följande nivåmätare för varvsindustrin och offshoreindustrin:
 • G35 Seemag – Magnetisk mätare, godkänd för användning på brandfarliga vätskor
 • G31 Seeflex – Reflektormätare, godkänd för användning på brandfarliga vätskor
 • G21 Marine – Rörformig mätare
 • G20 Admiralty – Rörformig mätare
 • G22 snabbmontering – Rörformig mätare
Nivåmålere offshore AS Bull

Nivåmätare för varvsindustrin och offshoreindustrin

Här hittar du olika nivåmätare för användning inom skeppsbyggnad och offshore. Modellerna G35 och G31 uppfyller kraven i SOLAS för användning på brandfarliga vätskor och är typgodkända av t.ex. Lloyds, DNV och Rina. Se alla typgodkännanden här.

Vi erbjuder följande nivåmätare för varvsindustrin och offshoreindustrin:
 • G35 Seemag – Magnetisk mätare, godkänd för användning på brandfarliga vätskor
 • G31 Seeflex – Reflektormätare, godkänd för användning på brandfarliga vätskor
 • G21 Marine – Rörformig mätare
 • G20 Admiralty – Rörformig mätare
 • G22 snabbmontering – Rörformig mätare
Nivåmålere offshore AS Bull
Nivåmålere offshore AS Bull

Nivåmätare för varvsindustrin och offshoreindustrin

Här hittar du olika nivåmätare för användning inom skeppsbyggnad och offshore. Modellerna G35 och G31 uppfyller kraven i SOLAS för användning på brandfarliga vätskor och är typgodkända av t.ex. Lloyds, DNV och Rina. Se alla typgodkännanden här.

Vi erbjuder följande nivåmätare för varvsindustrin och offshoreindustrin:
 • G35 Seemag – Magnetisk mätare, godkänd för användning på brandfarliga vätskor
 • G31 Seeflex – Reflektormätare, godkänd för användning på brandfarliga vätskor
 • G21 Marine – Rörformig mätare
 • G20 Admiralty – Rörformig mätare
 • G22 snabbmontering – Rörformig mätare

G35 Seemag Magnetic Gauge

Seemag-mätaren uppfyller kraven i SOLAS (Safety Of Lives At Sea) och är också typgodkänd av de flesta globala klassföretag inklusive Det Norske Veritas (DNV), RINA, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping (ABS) och Germanischer Lloyds. Klicka här för att se alla typgodkännanden för G35 Seemag.

Seetru Seemag® tanknivåindikator är en magnetisk nivåindikator av hög kvalitet. Den unika designen ger betydande fördelar jämfört med andra magnetmätare. Denna nivåmätare utmärker sig med sin exakta steglösa lokala avläsning, vilket är möjligt från båda sidor. Dessutom är det möjligt med fjärravläsning, liksom larm eller pump start / stopp.
 
Seemag magnetisk nivåindikator är enkel att installera och underhålla. Kan levereras med ett antal olika tankanslutningar. Värmesystem erbjuds också för vätskor med hög viskositet, i form av ånguppvärmning eller elektrisk uppvärmning. Detta värmer upp röret för att möjliggöra mätning av viskösa vätskor, såsom tunga eldningsoljor, t.ex. ombord på fartyg där
G35 Seemag
Seemag principle of operation diagram

G31 Seeflex Gauge

Seetru Seeflex-mätaren är konstruerad för användning i marin- och offshoreindustrin för tankar som innehåller brandfarliga vätskor. Seeflex-mätaren uppfyller kraven i SOLAS (Safety Of Lives At Sea) och är också typgodkänd av de flesta globala klassföretag, inklusive Det Norske Veritas (DNV), RINA, Lloyds Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai och Bureau Veritas. Klicka här för att se alla typgodkännanden för G35 Seeflex.
 
Denna mätare används ofta för tankar med dieselolja, hydraulolja och smörjolja ombord på lastfartyg och arbetsbåtar.
 
Mätaren är isolerad från tankens innehåll, förutom när en avläsning görs. För att göra en avläsning, öppna en ventil genom att trycka på en knapp. När knappen släpps, kommer anslutningen mellan tanken och mätaren automatiskt att tätas igen. Mätarens konstruktion säkerställer att vätskan inte läcker ut i händelse av yttre skador.
G31 Seeflex

G21 Tubular Marine Gauge

Seetru Marine-mätaren är konstruerad för användning inom marin- och offshoreindustrin. Den rörformade designen innebär att denna mätare endast är lämplig för användning med icke-brandfarliga vätskor. För applikationer med brandfarliga vätskor, se G35 Seemag eller G31 Seeflex ovan. Denna mätare används för t.ex. vattentankar och kylvattentankar ombord på alla typer av fartyg.
 
Mätaren är isolerad från tankens innehåll, förutom när en avläsning görs. För att göra en avläsning, öppna ventilen genom att trycka på en knapp. När den släpps tätas anslutningen mellan tanken och mätaren automatiskt igen. Mätaren är lätt att läsa och nivån på en färglös vätska indikeras av en förstoring av en färgad rand på glasrörets baksida.
 
Ventilen är mycket väl skyddad mot yttre skador, och om en yttre skada skulle inträffa kommer inte vätskan att läcka ut. Kolonnen kan tas bort från tanken för rengöring eller service, medan ventilerna förblir täta och tanken förblir läcksäker.
G21 Tubular

G20 Admiralty Tubular Gauge

Admiralty är en rörformig nivåmätare med direkt avläsning. Mätaren är konstruerad för användning ombord på marinfartyg där man är beroende av utrustning som motstår tryckvågor från t.ex. explosioner.

Mätaren är lätt att ta isär, rengöra och kontrollera. Max tryck: 22 Barg, max temp. 150 grader .
G20 Admiralty

G22 Quickmount Tubular Gauge

Nivåmätaren Seetru Quickmount är en rörmätare med direkt avläsning. Den rörformade designen innebär att denna mätare endast är lämplig för användning med icke-brandfarliga vätskor. För applikationer med brandfarliga vätskor, se G35 Seemag eller G31 Seeflex högre upp.
 
Konstruktionen är modern och estetiskt tilltalande och enkel att installera utan behov av specialverktyg. Den unika isoleringsventilen och krageutformningen gör det möjligt att underhålla mätkolonnen utan verktyg och utan att behöva tömma tanken. Finns med automatiska säkerhetsventiler och avtappningsventil.
 
Denna nivåmätare är lämplig för ett stort antal tryck och temperaturer. Mätaren är utrustad med elastomertätningar i material som vi anpassar efter erat behov.
G22 Quickmount