Sonihull antigroe ultralydteknologi

Sonihull er ledende på utvikling og produksjon av ultralydteknologi. Denne teknologien hindrer groe av marine alger og bløtdyr på skip og andre maritime installasjoner som plattformer, vindparker og akvakultur anlegg.

Teknologien bidrar og til reduksjon av biocider og utslipp av mikroplast ved å redusere forbruk av bunnstoff og skipsmaling. Dyrt og tidkrevende vedlikehold kan reduseres med opptil 90 %.

Ingen negativ effekt på miljøet

Minimalt med vedlikehold og ingen negativ påvirkning av miljøet til forskjell fra biocider fra skipsmaling eller ICAF systemer.

Beskytter innvendig og utvendig

Sonihull beskytter skrog, propellsystemer, sjøkister, tanker, bokskjølere, råvannsinntak, ventiler, varmevekslere m.m.

Komplette løsninger

I samarbeid med kunden skreddersyr vi løsninger for de overflatene som er utsatt for sjøvann.

Sonihull teknologi
Sonihull teknologi

Sonihull antigroe ultralydteknologi

Sonihull er ledende på utvikling og produksjon av ultralydteknologi som hindrer groe av marine alger og bløtdyr på skip og andre maritime installasjoner som plattformer, vindparker og akvakultur anlegg.

Teknologien og bidrar til reduksjon av biocider og utslipp av mikroplast ved å redusere forbruk av bunnstoff og skipsmaling. Dyrt og tidkrevende vedlikehold kan reduseres med opptil 90 %.

Ingen negativ effekt på miljøet

Minimalt med vedlikehold og ingen negativ påvirkning av miljøet til forskjell fra biocider fra skipsmaling eller ICAF systemer.

Beskytter innvendig og utvendig

Sonihull beskytter skrog, propell systemer, sjøkister, tanker, bokskjølere, råvannsinntak, ventiler, varmevekslere m.m.

Komplette løsninger

I samarbeid med kunden skreddersyr vi løsninger for de overflatene som er utsatt for sjøvann.

Hvordan det fungerer

Sonihull-systemet produserer en serie av ultralydsvingninger i en rekke målrettede pulsfrekvenser. Disse pulsene sendes via en eller flere transdusere som er festet på materialet de skal beskytte. Ultralyden produserer et mønster av økende og avtagende trykk på overflaten av materialet som beskyttes. Dette medfører at små mikroskopiske bobler først dannes og deretter imploderer og hindrer at alger klarer å feste seg til overflaten. Ultralydteknologien har en rensende effekt som kortslutter groe prosessen i en tidlig fase og forhindrer at større organismer etablerer seg på eksempelvis på skroget eller propell systemet.

Sonihull - increasing and decreasing pressure illustrasjon
Sonihull system

Fordeler med Sonihull anti-groe ultralyd system

Miljøvennlig

Ingen forstyrrelser

Lavt energiforbruk

Effektiv beskyttelse uten bruk av giftige biocider eller utslipp av mikroplast.

Frekvens som ikke kan høres av mennesker eller marint liv. Forstyrrer ikke ekkolodd eller elektronisk utstyr.

Forbruk er bare 3,6 watt time per transduser.

Enkel installasjon

Lavere drivstofforbruk

Lavere driftskostnader

Montering kan gjøres uten tørrdokking, ingen boring i skrog er nødvendig.

Rent skrog, propeller og ror reduserer drivstofforbruket med opptil 30 %.

Sammenlignet med andre alternativer er investeringskostnaden og vedlikeholdskostnadene betydelig lavere. Ikke forbruksmateriell eller dyre komponenter som må erstattes ved generelt vedlikehold eller klassing.

Mindre nedetid

Mikrobiell kontroll

Enkel systemintegrasjon

Ingen rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder, fører til lengre vedlikeholds intervaller, mindre nedetid og reduserte driftskostnader.

Ideell for bulklagring. Sonihull undertrykker dieselfeil og holder drikkevannet ferskere lenger.

Kompatibel med RS232 / RS422 og Modbus interface for fjernkontroll for feilovervåking.

Hva kan beskyttes

Mange overflater krever beskyttelse mot begroing for å fungere optimalt. Her er noen eksempler på problemområder:

Bokskjølere, sjøkasser og rørsystemer

Å forhindre biologisk begroing i bokskjølere, sjøkasser og tilhørende rørsystemer er avgjørende for å sikre at et fartøys kjølesystem fungerer korrekt. Ved begroing, kan kjølekapasitet og strømningshastigheter reduseres kraftig, noe som kan føre til langvarig utbedringsarbeid eller til og med funksjonssvikt.

Propellaksler og propeller

Skipets propell og skrog har størst innvirkning på drivstofforbruk og CO2 utslipp. Til tross for et mye mindre overflateareal enn skroget, er hydrodynamikken til propellen avgjørende for effektiv fremdrift, motorbelastning og kostnader.

Skrog og overflater

Begroing på et skipsskrog øker hydrodynamisk motstand og fører til økt drivstofforbruk og CO2 utslipp.