Perforerte hullplank

Perforerte hullplank har svært mange bruksområder da de er både funksjonelle og dekorative. 

Perforerte hullplank kan bl.a. brukes til arbeidsplattformer, trapper, ramper, fasader og tribuner. De brukes også til gangveier og tilførselsveier. Perforerte hullplank er svært sklisikre og stabile. De har også høy grad av sikkerhet når det gjelder trinn og ståområder, og kan dermed øke sikkerheten på arbeidsområder. 

Våre perforerte hullplank er produsert av Lichtgitter, som er kjent for å levere produkter av svært høy kvalitet. Perforerte hullplank er C-formede profiler og bøyde konstruksjonselementer. Perforerte hullplank er produsert på CNC stansemaskiner og profilvalsing. 

Vi bistår gjerne med skreddersydde løsninger for din bedrift.


Egenskaper

 • Tåler lange spenn
 • Kostnadsreduksjon på understrukturer 
 • Høy sklisikkerhet
 • Stabile og trygge gang- og ståområder
 • Ulike overflateprofiler
 • Rask og enkel installasjon
 • Kan produseres i strl. opp til 10m

Tilgjengelig materialer:
• Karbonstål S 355 JR/J0/J2
Rustfritt stål
Aluminium

Perforated Metal Planks

Perforerte hullplank

Perforerte hullplank har svært mange bruksområder da de er både funksjonelle og dekorative. 

Perforerte hullplank kan bl.a. brukes til arbeidsplattformer, trapper, ramper, fasader og tribuner. De brukes også til gangveier og tilførselsveier. Perforerte hullplank er svært sklisikre og stabile. De har også høy grad av sikkerhet når det gjelder trinn og ståområder, og kan dermed øke sikkerheten på arbeidsområder. 

Våre perforerte hullplank er produsert av Lichtgitter, som er kjent for å levere produkter av svært høy kvalitet. Perforerte hullplank er C-formede profiler og bøyde konstruksjonselementer. Perforerte hullplank er produsert på CNC stansemaskiner og profilvalsing. 

Vi bistår gjerne med skreddersydde løsninger for din bedrift.


Characteristics

 • Tåler lange spenn
 • Kostnadsreduksjon på understrukturer 
 • Høy sklisikkerhet
 • Stabile og trygge gang- og ståområder
 • Ulike overflateprofiler
 • Rask og enkel installasjon
 • Kan produseres i strl. opp til 10m

Tilgjengelige materialer:
• Karbon stål S 355 JR/J0/J2
Rustfritt stål
Aluminium

Perforated Metal Planks

Flammehemmende plater

Energileverandører bruker olje for avkjøling av aggregater i transformatorenheter. Normalt installeres panner som må samle opp oljen under aggregatene. Pannen skal unngå at, i tilfelle en ulykke, olje kan nå bakken og kan forurense grunnvannet.

Det er alltid en fare for at det kan oppstå brann på grunn av det relativt lave antennelsespunktet til oljen og den høye driftstemperaturen. Med tanke på dette er det mer og mer vanlig å bruke brannhemmende belegg for å begrense sjansen for brann i beholderen som samler opp oljen.

For å kvele flammene i beholderen i tilfelle en eventuell brann i en transformator, ble Lichtgitter perforert metallplate type BP-H utviklet, med sveiset vevet netting og en skumglassgranulatfylling. Egnetheten til dette dekksystemet er påvist i flere interne og eksterne tester.


Egenskaper

 • Bedre og raskere kontroll over oppsamlingsbeholderen
 • Kortere utkoblingsperiode for transformatoren
 • Kortere montering og demonteringstid
 • Optimal strømningshastighet på olje, temperering og regnvann
 • Det fylte løse materialet (granulat) er fuktavstøtende, brannsikkert og stabilt til temperaturer opp til 600 °, og er belønnet for sin miljøvennlighet
 • Rask mulighet til å fjerne væsken fra oppsamlingsbeholderen
 • Systemet vil kvele en eventuell branntilløp
 • Serieproduksjon – korte leveringstider
 • Høyt sikkerhetsnivå under vedlikeholdsoperasjoner
 • Eksisterende installasjoner kan enkelt bygges om
 • Spesielt egnet for steder der redningstjenesten i en eventuell ulykke, ikke umiddelbart kan være på stedet
Flame-reatrding covering

Perforerte plater

Vi leverer perforerte plater fra Technotron-Metal.

Perforerte plater har svært mange bruksområder. Platene er motstandsdyktige, gjennomtrengelige og transparente. De benyttes gjerne i forbindelse med filtrering, rensing, vasking og tørking, samt til dekorative formål.

Vi leverer perforerte plater til bedrifter innen fiskenæringen, olje- og gassindustri, offshore vindmølleparker og varehus. Mer spesifikt benyttes gjerne perforerte plater for å bygge hyller, skjermer, sorteringssystemer, tørkeapparater, som deler i maskineri, samt til busser og andre kjøretøy. Perforerte plater benyttes også for å skape et unikt design i interiør og eksteriør, som på bjelkelag, bueganger og balkonger.

Vi tilbyr både standardiserte og skreddersydde løsninger.

Perforated Metal Planks