Nivåmålere for skipsbygging og offshore industrier

Her finner du ulike nivåmålere for bruk innen skipsbygging og offshore. Modellene G35 og G31 oppfyller kravene til SOLAS for bruk på brennbare væsker, og er typegodkjent av bl.a. Lloyds, DNV og Rina. Se alle typegodkjenninger her.

Vi tilbyr følgende nivåmålere til skipsbygging og offshore industrier:

 • G35 Seemag – Magnetisk måler, godkjent for bruk på brennbare væsker
 • G31 Seeflex – Refleksmåler, godkjent for bruk på brennbare væsker
 • G21 Marine – Rørformet måler 
 • G20 Admiralty – Rørformet måler
 • G22 Quickmount – Rørformet måler
Nivåmålere offshore AS Bull

Click to see page in Swedish

Nivåmålere for skipsbygging og offshore industrier

Her finner du ulike nivåmålere for bruk innen skipsbygging og offshore. Modellene G35 og G31 oppfyller kravene til SOLAS for bruk på brennbare væsker, og er typegodkjent av bl.a. Lloyds, DNV og Rina. Se alle typegodkjenninger her.

Vi tilbyr følgende nivåmålere til skipsbygging og offshore industrier:

 • G35 Seemag – Magnetisk måler, godkjent for bruk på brennbare væsker
 • G31 Seeflex – Refleksmåler, godkjent for bruk på brennbare væsker
 • G21 Marine – Rørformet måler 
 • G20 Admiralty – Rørformet måler
 • G22 Quickmount – Rørformet måler
Nivåmålere offshore AS Bull
Nivåmålere offshore AS Bull

Nivåmålere for skipsbygging og offshore industrier

Her finner du ulike nivåmålere for bruk innen skipsbygging og offshore. Modellene G35 og G31 oppfyller kravene til SOLAS for bruk på brennbare væsker, og er typegodkjent av bl.a. Lloyds, DNV og Rina. Se alle typegodkjenninger her.

Vi tilbyr følgende nivåmålere til skipsbygging og offshore industrier:

 • G35 Seemag – Magnetisk måler, godkjent for bruk på brennbare væsker
 • G31 Seeflex – Refleksmåler, godkjent for bruk på brennbare væsker
 • G21 Marine – Rørformet måler 
 • G20 Admiralty – Rørformet måler
 • G22 Quickmount – Rørformet måler

G35 Seemag Magnetic Gauge

Seemag-måleren oppfyller kravene i SOLAS (Safety Of Lives At Sea), og er også typegodkjent av de fleste verdensomspennende klasseselskaper inkludert Det Norske Veritas (DNV), RINA, Lloyds Register of Shipping, American Bureau of Shipping (ABS) og Germanischer Lloyds. Klikk her for å se alle typegodkjenninger for G35 Seemag.

Seetru Seemag® tanknivåindikator en magnetisk nivåindikator av høy kvalitet. Det unike designet gir betydelige fordeler sammenlignet med andre magnetiske målere. Denne nivåmåleren skiller seg ut med sin nøyaktige trinnløse lokale avlesning, som er mulig fra begge sider. I tillegg er det mulig med fjernavlesning, samt alarmer eller pumpe start / stopp.

Seemag magnetisk nivåindikator er enkel å installere og vedlikeholde. Kan leveres med en rekke forskjellige tanktilslutninger. Det tilbys også varmesystemer for væsker med høy viskositet, i form av dampoppvarming eller elektrisk oppvarming. Dette varmer opp røret for å tillate måling av tyktflytende væsker, som tunge brennoljer f.eks. ombord i skip hvor tankene er oppvarmet.

G35 Seemag
Seemag principle of operation diagram

G31 Seeflex Gauge

Seetru Seeflex-måleren er designet for bruk innen marin og offshore industri for tanker som inneholder brennbare væsker. Seeflex-måleren oppfyller kravene til SOLAS (Safety Of Lives At Sea), og er også typegodkjent av de fleste verdensomspennende klasseselkaper, inkludert Det Norske Veritas (DNV), RINA, Lloyds Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai og Bureau Veritas. Klikk her for å se alle typegodkjenninger for G35 Seeflex.

Denne måleren brukes ofte til tanker med dieselolje, hydraulikkolje og smøreolje ombord lasteskip og arbeidsbåter.

Måleren er isolert fra innholdet i tanken, bortsett fra når en avlesning foretas. For å gjøre en avlesning åpnes en ventil ved å trykke en knapp. Når knappen slippes vil forbindelsen mellom tanken og måleren automatisk forsegles igjen. Målerens design sørger for at væsken ikke vil lekke ut ved eventuelle eksterne skader.

G31 Seeflex

G21 Tubular Marine Gauge

Seetru Marine-måleren er designet for bruk innen marin og offshore industri. Den rørformede utformingen gjør at denne måleren kun er egnet for bruk med ikke-brennbare væsker. For applikasjoner med brennbare væsker, se G35 Seemag eller G31 Seeflex over. Denne måleren brukes til f.eks vanntanker og kjølevanns tanker om bord på alle typer skip.

Måleren er isolert fra innholdet i tanken, bortsett fra når en avlesning foretas. For å gjøre en avlesning åpnes ventilen ved å trykke på en knapp. Når den slippes, blir forbindelsen mellom tanken og måleren automatisk forseglet igjen. Måleren er enkel å lese av, og nivået på en fargeløs væske indikeres ved forstørrelse av en farget stripe bak på glassrøret.

Ventilen er svært godt sikret mot ytre skader, og dersom en ekstern skade skulle oppstå vil ikke væsken lekke ut. Søylen kan fjernes fra tanken for rengjøring eller service, mens ventiler forblir tette og tanken forblir lekkasjesikker.

G21 Tubular

G20 Admiralty Tubular Gauge

Admiralty er en rørformet nivåmåler med direkte avlesning. Måleren er konstruert for bruk ombord i marinefartøyer hvor man er avhengig av utstyr som motstår trykkbølger fra f.eks. eksplosjoner.

Måleren er lett å demontere, rengjøre og kontrollere. Maks trykk: 22 Barg, maks temp. 150 grader ℃.

G20 Admiralty

G22 Quickmount Tubular Gauge

Nivåmåleren Seetru Quickmount er en rørformet måler med direkte avlesning. Den rørformede utformingen gjør at denne måleren kun er egnet for bruk med ikke-brennbare væsker. For applikasjoner med brennbare væsker, se G35 Seemag eller G31 Seeflex høyere opp.

Konstruksjonen er moderne og estetisk tiltalende, og enkel å installere uten behov for spesialverktøy. Den unike isolasjonsventilen og krageutformingen gjør det mulig å vedlikeholde målesøylen uten verktøy og uten behov for å tømme tanken. Tilgjengelig med automatiske sikkerhetsventiler og tappeventil. 

Denne nivåmåleren er egnet for et bredt spekter av trykk og temperaturer. Måleren er utstyrt med elastomertetninger i materialer som vi tilpasser etter deres bruk.

G22 Quickmount