phone-icon 47 67 17 54 00

KNOSSOS® LABYRINT TETNINGER

BULL Knossos® tetningskonsept går tilbake til 1988.
Ved målrettet forsknings- og utviklingsarbeid har vi skritt for skritt kunnet ta hånd om lekkasjeproblemer av høyst forskjellig art.
Vårt Knossos® design baserer vi på utstrakt nyttiggjøring av de erfaringer og den kunnskap vi etter hvert har skaffet oss.
Tester i skala 1 : 1 utføres i vår egen testrigg som står hos SINTEF i Trondheim

  • Både vår Knossos® design og navnet Knossos® er mønsterbeskyttet.
  • Knossos® Labyrint tetninger består vanligvis av to deler – en stator og en rotor. De berører ikke hverandre, og slites derfor IKKE.